Contracte

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE 2021

ASF 17.08.2023

contract CASTR 30.06.2023

Lista afectiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi

Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala in spitalizare de zi

Lista serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi decontate asiguratilor prin tarif pe serviciu medical

pachet baza afectiuni acute pentru care plata se face prin tarif pe caz rezolvat

Pachet baza in asistenta medicala spitaliceasca pentru afectiuni cronice

aviz camere de garda 12.01.2023

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE 2

2021 Pachetul minimal de servicii
2021 Servicii diagnostice şi terapeutice
2021 Servicii medicale în scop diagnostic – caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii

autorizatie UTS
AUTORIZATIE SANITARA 17.12.2021
contract servicii medicale 29.07.2021
contract ambulator 26.07.2021
act constitutiv actualizat 2020
Organigrama 2021
Contract CASSTR 2016-2017
act aditional din 14.11.2016
act aditional din 16.09.2016
PACHETE DE SERVICII ASISTENTA SPITALICEASCA
DECIZIE NUMIRE DIRECTOR GENERAL
ACREDITARE SPITAL-2016
Autorizatie sanitara de funtionare
Clasificare spital
structura spital videle 2014
plan management
drepturi pacienti
formular satisfactie pacient
structura.pdf
Personal angajat 2016.pdf
componenta consiliului director 01.09.2016
act aditional contract 2017
buget aprobat 2017
Raport auditor situatii financiare 2016
hotarare desfintare linie garda OG
hotarare modificare organigrama
act aditional contract 26 01 2018
hotarare aprobare buget 2018
modificare structura 2018
contract furnizare servicii medicale 2018
contract ambulatoriu 2018
act aditional ambulatoriu 2018
autorizatie mediu
raport trimestrial mediu
hotarare linie garda obstetrica-ginecologie.pdf
act aditional contract 09.08.2018
PLAN STRATEGIC 2019

aviz camere de garda 12.01.20232022

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

2022 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE 2

2021 Pachetul minimal de servicii
2021 Servicii diagnostice şi terapeutice
2021 Servicii medicale în scop diagnostic – caz , servicii de spitalizare de zi care se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic și se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii


autorizatie UTS
AUTORIZATIE SANITARA 17.12.2021
contract servicii medicale 29.07.2021
contract ambulator 26.07.2021
act constitutiv actualizat 2020
Organigrama 2021
Contract CASSTR 2016-2017
act aditional din 14.11.2016
act aditional din 16.09.2016
PACHETE DE SERVICII ASISTENTA SPITALICEASCA
DECIZIE NUMIRE DIRECTOR GENERAL
ACREDITARE SPITAL-2016
Autorizatie sanitara de funtionare
Clasificare spital
structura spital videle 2014
plan management
drepturi pacienti
formular satisfactie pacient
structura.pdf
Personal angajat 2016.pdf
componenta consiliului director 01.09.2016
act aditional contract 2017
buget aprobat 2017
Raport auditor situatii financiare 2016
hotarare desfintare linie garda OG
hotarare modificare organigrama
act aditional contract 26 01 2018
hotarare aprobare buget 2018
modificare structura 2018
contract furnizare servicii medicale 2018
contract ambulatoriu 2018
act aditional ambulatoriu 2018
autorizatie mediu
raport trimestrial mediu
hotarare linie garda obstetrica-ginecologie.pdf
act aditional contract 09.08.2018
PLAN STRATEGIC 2019

Feedback pacient Sari la conținut