Concursuri

rezultate selectie dosare post referent de specialitate grad I

rezultat final concurs manager SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE

anunt posturi vacante

rezultate concurs organizat pt ocuparea postului de manager SC SPITALUL ORASENESC SRL VIDELE

Anunt 2023-03-14

PROIECT MANAGEMENT nr:1528

PROIECT MANAGEMENT nr:1578

PROIECT MANAGEMENT nr:1592

rezultat final selectie dosare functia manager

rezultate finale concurs ocupare post ingrijitoare curatenie

ANUNT

rezultate proba scrisa concurs ocupare post ingrijitoare curatenie

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR pentru functia manager

Anunț referent specialitate grad I

rezultate selectie dosare post ingrijitoare curatenie

post ingrijitoare curatenie norma intreaga, perioada determinata pana la data 16.08.2024

rezultatul validarii concursului de ocupare post medic specialitatea RMFB

rezultate finale concurs medic specialist specialitatea RMFB

anunt pentru ocuparea functiei vacante de manager

Anunt concurs – post medic specialist R.M.F.B.

Rezultate finale – Concurs ingrijitoare curatenie

Rezultate selectie dosare – Ingrijitoare curatenie

anunt 2 posturi medic specialist specialitatea medicina interna norma intreaga

post medic specialist specialitatea diabet, nutritie si boli metabolice

concurs ocupare post ingrijitor curatenie neonatologie

rezultate finale post ingrijitoare curatenie RMFB

Rezultate selectie dosare – Ingrijitoare curatenie

rezultate finale concurs medic specialitatea RMFB

anunt referitor post vacant medic specialitatea RMFB

posturi vacante ingrijitor curatenie

post medic specialist specialitatea RMFB norma intreaga

rezultate finale post inspector RUS

rezultate concurs medic ortopedie si traumatologie

anunt referitor post medic spec ortopedie traumatologie

rezultate selectie dosare post medic specialist ortopedie traumatologie

anunt post inspector resurse uman

anunt posturi medic specialiatea ortopedie si trumatologie

rez concurs biolog, specialitatea biologie

rez finale concurs medic specialist ( ORL)

ref anunt nr 4546

ref anunt nr 4556

rezultat validare concurs medic ati

anunt ref concurs ocupare post vacant medic specialitatea ATI

Feedback pacient